Strona Główna > Błąd

BŁĄD

Przy wywoływaniu strony wystąpił błąd.

Komunikat o błędzie:
(#803) Some of the aliases you requested do not exist: twierdzaplanszowki

Ścieżka błędu:
#0 /twierdzakonwent.pl/twierdzakonwent.pl/application/controllers/Facebook/base_facebook.php(810): BaseFacebook->throwAPIException(Array) #1 [internal function]: BaseFacebook->_graph('/twierdzaplansz...', 'GET') #2 /twierdzakonwent.pl/twierdzakonwent.pl/application/controllers/Facebook/base_facebook.php(587): call_user_func_array(Array, Array) #3 /twierdzakonwent.pl/twierdzakonwent.pl/application/controllers/IndexController.php(36): BaseFacebook->api('/twierdzaplansz...', 'GET') #4 /twierdzakonwent.pl/twierdzakonwent.pl/vendor/zf1/zend-controller/library/Zend/Controller/Action.php(516): IndexController->indexAction() #5 /twierdzakonwent.pl/twierdzakonwent.pl/vendor/zf1/zend-controller/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('indexAction') #6 /twierdzakonwent.pl/twierdzakonwent.pl/vendor/zf1/zend-controller/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #7 /twierdzakonwent.pl/twierdzakonwent.pl/public/index.php(40): Zend_Controller_Front->dispatch() #8 {main}